Voorwaarden

De Anemoonflat is een coöperatie die enkele voorwaarden hanteert:

* Nieuwe bewoners moeten minimaal 50 jaar en mogen maximaal 80 jaar oud zijn.

* Men koopt geen Appartement maar een lidmaatschap van de coöperatie waaraan woonrecht is verbonden.

* Men heeft stemrecht in de coöperatie.

* Voor aankoop of huur heeft men een Kennismakingsgesprek met het bestuur.

Servicekosten

Appartement met Garage 297 euro

Appartement 290 euro

Entreegeld 1500 euro

In de servicekosten is inbegrepen:

* Waterverbruik

* Opstal en glasverzekering

* Onderhoud gebouw + Schilderwerk

* Tuinonderhoud

* Schoonmaak en controle van de c.v. installatie

* Kosten Service medewerker

* O.Z.B.