Activiteiten

Vanwege Coronavirus voorlopig geen activiteiten in de Anemoonflat

De Anemoonflat beschikt over een Activiteitencommissie die regelmatig allerlei soorten gezellige of leerzame avonden / middagen organiseert voor de bewoners.

Donderdagmorgen is de recreatiezaal open voor een goed gesprek.

Ook zijn in het gebouw de volgende verenigingen aktief:

ACTIVITEITEN-KALENDER

 Maandag                Rummikub        recreatiezaal         14.30 uur

                                 Biljarten             biljartzaal              13.30 uur

Dinsdag                  Tai-chi                bibliotheek             10.30 uur    

                                 Sjoelen               recreatiezaal          14.00 uur (eens per 2 weken, de even weken)

Woensdag              Gymnastiek       bibliotheek             10.45 uur     

                                Wandelen           hoofdingang           13.30 uur

Donderdag            Koffie uurtje      recreatiezaal          10.00 uur   

                               Klaverjassen      recreatiezaal         13.30 uur

Dinsdag                Jeu de Boules                                      14.00 uur